ابزارها و روش های هدف گذاری در استارتاپ ها

توی پست قبلی حرف این بود که یکی از مهمترین اقداماتی که اول هر سال انجام میدیم، هدف گذاری برای سال آینده هست. اما چطور؟ خیلی وقت ها هدف میزاریم…

تعطیلات مدیران و رهبران شرکت ها چطور میگذره؟

اگر کسی بیاد بگه که من به عنوان مدیر هیچ وقت فرصت نمیکنم استراحت کنم یا برای خودم برنامه ریزی شخصی داشته باشم و به کارهام برسم، قطعا داره ضعف…