احیای فرهنگ جلسات، خلاصه کتاب فرار از جلسه

جلسه از جمله مواردی هست که اکثرا از اهمیت اون غافل میشیم. شاید اولش فکر کنیم این موضوع برگزاری جلسات در شرکت موضوعی نیست که اونقدرا بخوایم واسش برنامه ریزی…