مشتری عصبانی یک هدیه است

مشتری ای دارید که قبلا از شما خرید میکرده ولی الان دیگه خبری ازش نیست؟ یا وقتی تیم فروشتون باهاش صحبت میکنه لبخند میزنه و سرشو تکون میده و هیچی…