تعطیلات مدیران و رهبران شرکت ها چطور میگذره؟

اگر کسی بیاد بگه که من به عنوان مدیر هیچ وقت فرصت نمیکنم استراحت کنم یا برای خودم برنامه ریزی شخصی داشته باشم و به کارهام برسم، قطعا داره ضعف…